En hjälp att se det goda och känna tacksamhet

Denna tid är väldigt mörkt.
Rent faktiskt är det ju så att de ljusa timmarna är få och utöver det så påverkas vi alla av att vi befinner oss i en pandemi.

Vi vill här ge ett redskap, ett verktyg för att kunna se det goda och kanske kunna känna tacksamhet mitt i detta. Vi föreslår att du tar dig lite tid och gör denna övning på kvällen.

Examen
Verktyget kallas för Examen och har sin bakgrund inom Ignatiansk andlig vägledning. Namnet kan väcka associationer till prov eller förhör men det har inte med det att göra. Istället är det, som sagt ett redskap som kan hjälpa oss att se Gud, se det goda, det vackra mitt i vår vardag och lämna ifrån oss det som tynger och smärtar.

Denna modell är tagen från James Martins bok ”Söka och finna Gud i allt”. Några delar har modifierats för att passa vårt sammanhang.

Innan du börjar påminn dig om att du är i guds närvaro och be Gud att hjälpa dig med din bön.

1. Tacksamhet. Minns allt det som hänt under dagen som du är särskilt tacksam för, och tacka Gud för det.

2. Redovisning. Påminn dig om allt som har skett under dagen, från början till slut. Lägg märke till när du kände Guds närvaro och när du accepterade eller vände dig bort från Guds inbjudningar till växande i kärlek.

3. Sorg. Påminn dig om de handlingar du ångrar men stanna inte kvar i dem för länge.

4. Förlåtelse. Be om Guds förlåtelse. Bestäm dig för om du vill försona dig med någon som du har sårat.

5. Nåd. Be om Guds nåd för den kommande dagen och om förmågan att tydligare se Guds närvaro.