Samtalskvällar i Flatåskyrkan


Torsdag den 30 september kl 18.00 drar vi igen en samtalsgrupp i Flatåskyrkan. Det första temat som kommer att löpa över 3 samlingar är ”Klimathopp & Klimatkris”. I dessa samtal väver vi samman aktuella frågeställningar med teologi och bibeltexter. Fokuset på samlingen är att alla är med och bidrar och att alla frågor är tillåtna. Vi kommer att träffas
varannan vecka på ojämna veckor. Från kl 17.45 finns möjlighet finns det ett enkelt fika.
Valet av tid innebär att det finns möjlighet att även vara med på nattvardsandakt samma kväll. Hoppas att vi ses för samtal och fördjupning.