Nattvardsandakt onsdagar

BLI STILLA

Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan.

EN RASTPLATS MITT I VECKAN
Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en ren given ordning. Vila i bönen.
Upplägget består av att vi delar nattvarden tillsamans, vi ber, sjunger enkla Taizésånger och tänder ljus.

NÄR?
Varannan onsdag (ojämn vecka) kl 17.30. Samlingen är 30 min lång.

Start 2 FEBRUARI KL 17.30

Välkommen att vara med!