Klimatfasta

Equmeniakyrkan klimatfastar 2022 i temana Tiden, Tallriken och Transporten

Fasta 2022: 2 mars – 14 april

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken. På senare år har en ny medvetenhet om fastan vuxit fram också i Sverige, kanske som en följd av mötet mellan kulturer eller som ett svar på ett samhälle med överflöd av konsumtion och impulser.

I år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Klimatfasta gärna tillsammans. 

I Flatåskyrkan har vi en klimatgrupp som träffas varannan onsdag:  2, 16, 30 mars, 13 april. Här samtalar vi, tränar och delar oro och idéer för framtiden. Alla är välkomna med. Vi träffas kl 18:00 i Flatåskyrkan.
Läs mer om fastan här:

Del 1: Tiden

https://klimatfasta.nu/