Småbarnssången pausar nu sin verksamhet under våren

– en mötesplats för vuxna och barn i åldrarna 0 – 5 år.
Sång, fika och lek. Denna träffpunkt är ett samarbete
med Flatåskyrkan. Startar ev. till hösten.
Kontakt: Brita L, 076-203 07 57