Kyrkoledare Lasse Svensson medverkar i gudstjänsten söndagen 29 oktober kl 11.

Gudstjänst med nattvard.
Lasse Svensson, Anders Svensson,
Cristina Wångblad, värdgrupp B.

Kyrkkaffe med samtal om församlingens uppgift.

Alla varmt välkomna!