Närmare än du anar. Det är en God Jul!

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 december, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi har just firat Domsöndagen. Kyrkoårets sista söndag som också handlar om världens slut och Guds rikes fullbordan. Jag har i predikan betonat att regenten i Guds annorlunda rike kallar sig själv för ”Människosonen”. Överraskande. Vi tänker ofta på Gud som ”långt bortom rymder vida” sittande på en tron för att döma. Kanske vackert, eller skrämmande? Framför allt en Gud på distans! Visst, Gud är allsmäktig och så härlig i sin glans att ingen människa har kunnat se Gud i sin hel(ig)het. Men Gud är också en Människoson, en bland oss, som har kommit till hit som en tjänare och befriare. Så nära att alla kan nå honom, utan rädsla. Det är detta mysterium som vi firar i kyrkan när det blir Jul; Att Gud blev människa. Guds Ord skapade ju allt. Vi trodde kanske att han sedan avlägsnade sig bortom allt skapat. Men, nu har Gud, Ordet, blivit mer än en teori – en närvaro.

Det är värt att fira. Välkommen till julnattens gudstjänst! Då ser vi Gud som ett barn som en människa kan bära i sin famn! ”Barnet buret bär den vuxne.” Det är mer än en vacker stämning.

Välkommen även till Annandagens gudstjänst som handlar om mission. Alltså Guds fortsatta närvaro i världen genom våra liv… Att få vara med och bära en annan människas nöd, att delta i Guds barmhärtighet och rättfärdighet är att växa som människa. Till glädje!

Så fortsätter verksamheten i Gräfsnäskyrkan. Vi tror på vårtider med ny växt… Årsmöte och årshögtid firas i slutet av februari. Planer dras upp inför framtiden. Vill du vara med? Kanske erbjuda dig själv i något arbete. Eller berika gemenskapen i en Upptäckargrupp? Det startar en samtalsgrupp i februari månad för dig som inte är så van att gå till kyrkan, men som skulle uppskatta en otvungen gemenskap där de lite djupare frågorna om livet får plats. Hör av dig!

Gräfsnäskyrkan önskar alla en god Jul och ett gott nytt år!

Bertil Carlsson, pastor.