Bön

Det är gott att inte vara ensam med sin tro. Därför är det betydelsefullt att få mötas i en mindre grupp till närmare gemenskap i samtal, bibelläsning, bön och omsorg. En sådan gemenskap kan vara ett viktigt komplement till gudstjänster och andra samlingar och bidra till personlig mognad och växt i tron.

I församlingen finns bönegrupper med skiftande upplägg, beroende på deltagarnas önskemål och behov. Vill du finnas med i en grupp? Kontakta församlingens pastor eller någon du känner som finns i en grupp om du är intresserad.

På onsdagar kl 7.00 ber vi Laudesbönen i församlingshemmets andaktsrum.