Ni är världens ljus

Stad på ett berg

Stad på ett berg

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas,..” MATT. 5:14

Kan man vara fylld av ljus trots att det är så mörkt? Om det sker, att du tänds av ett ljus, så räcker det med en mycket liten låga för att ett kompakt mörker skall brytas och ett hopp väckas.

Det brukar sägas att man skall tända ett ljus istället för att förbanna mörkret. Hur gör man det? Om man öppna sig i sitt elände mot Gud som är ljus så gör det oss delaktiga i ljuset. Ni är världens ljus, säger Jesus samtidigt som han säger; Jag är världens ljus. Ordet ”ljus” står i båda fall i singular form. Det betyder att vi tillsammans är ett ljus.

Kyrkan kallar Jesus för en stad som ligger på ett berg. På långt håll kan man se ljuset. Det lyser från gemenskapen. Ett ljus från framtiden, där inget mörker mer skall vara. Kyrkan är Guds stad som rymmer hoppets ljus oberoende av förtvivlade, likgiltiga, upptagna, bortvända människor som kan finnas där. När den ene sviktar så bär den andres tro. I gemenskapen bidrar alla till helheten / heligheten / ljuset. Även ett flämtande ljus i ett fönster är en del av det ljus som Gud har tänt.

”…varje kristens helighet—förvärvas och bevaras genom Guds nåd, som låter oss älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som sig själv. Av hela vårt hjärta, som vi älskar oss själva. Så definieras all helighet, vare sig det rör sig om den ödmjukaste och mest okända bland trons människor.” (Lev Gillet)

Ljuset i staden inbjuder till skydd, värme, glädje och tacksamhet.

Det har vuxit fram en tydlig rit även utanför kyrkans väggar. När skyddet brister, värmen byts till kyla och tacksamheten hotas av bitterhet, då tänder man ljus. Senast såg vi dessa ljus utanför en pizzeria i Malmö. Var det inte en reflex från staden på berget?

Vi tänder alla ljus i trots mot det onda och i protest mot mörkrets krafter.

När vi snart tänder Julens ljus så får vi tända det som ett Påskljus; Det betyder att det inte är ute med oss fastän jorden är höljd i mörker. Eftersom Han som är Ljuset visade att inte ens dödens mörker kan släcka livets ljus, så kan vi fortsätta att hoppas i våra mörkaste perioder…

Och alla som är på väg med tunga packningar och förbrukad energi är välkomna in i stadens ljus!

Det är en missriktad omsorg när vi liksom vill skydda Jesus från en kall värld och tänder illusionens ljus för att göra stallet ombonat. Vi stänger också stadsporten så att det inte skall blåsa kallt. En stund skall väl Jesus och julsällskapet få lugn o ro…

Ylva Eggehorn beskriver verkligheten:

”Du är ett barn som ligger på ett jordgolv, du fryser om vi inte griper in. Du rör vid kroppar, hatar orättvisor, du bjuder älskande på moget vin. Du stiger ut ur alla tomma gravar, du är en vind som säger: det blir vår. Du kommer som en flykting över bergen, du följer oss dit ingen annan når.” (PsoS nr 796:2)

Jesus, som föds, är ljuset som skall betvinga mörkret. Men, han måste igenom mörkret, korsets plåga, döden och gravens kyla innan våren och ljuset möter oss. Julens ljus skall inte förfalskas till stämningshöjare utan tändas som hoppets och segerns Påskljus! I staden på berget firas Jul, Påsk, Pingst varje dag. Ljuset är Liv!

Ni är livets ljus, världens ljus – lev det och kämpa trons goda kamp, för; ”…ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Joh 1:5)

/BERTIL CARLSSON, pastor