Idag lyser solen från en blå himmel

Luftballong mot en blå himmel

Idag lyser solen från en blå himmel. Det är en ovanlig upplevelse under detta årets första vintermånader. Det händer något inom mig. I känslan, men också i kroppen. Jag tror att vi är skapade för att leva i ljus. I fysisk mening. Men även i själslig mening. Jobs resonemang, i Bibelboken med samma namn, känner vi nog igen:

Men om du tar ditt förnuft till fånga och lyfter dina händer i bön till honom, om du lägger bort allt som är syndigt och inte låter någon ondska bo hos dig, då kan …din tillvaro blir ljus som den klaraste dag, själva mörkret blir till morgon. Du kan vara full av tillförsikt och hopp, du är beskyddad och kan sova tryggt. Ingen skall hota din vila,…” (Job 11:3-19)

Det goda samvetets ljus får oss att känna lugn i kroppen och hjälper oss att se de små glädjeämnena.

Jesus talar väl om ljuset som en andlig tillgång. Han själv kallar sig Livets ljus och vill finnas i vårt innersta. Men även denna innersta låga i vårt liv berör vårt kroppsliga välmående och kan liknas vid ett öga:

Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset. Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig.” (Luk. 11:33-36)

Det hänger ihop. Kropp och själ och ande. Skapelse och frälsning och livsglädje. Vi längtar efter naturens vårtid. Snart är vitsippornas tid i Gräfsnäsparken. Vi ser tecken. Även i församlingens gemenskap anar vi en frisk och varm vårvind. Välkommen att dela ett liv i Guds ljus!

BERTIL CARLSSON, pastor och föreståndare

Ett fält av vitsippor