Uppdaterad information från equmenia om Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er gärna uppdaterade via deras hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om verksamheterna kan få fortgå som vanligt i möjligaste mån.

Riktlinjer vi följer är:
– De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska inte komma till våra verksamheter.

– God handhygien på samlingarna är viktigt

– Vi förlägger aktiviteterna utomhus om det går ex. tipspromenad.

– Tänk på att iaktta försiktighet för äldre och riskgrupper.

Har ni funderingar får ni gärna kontakta någon av ledarna!

Equmenias auktion var planerad till lördag 28 mars, men den kommer att ske vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med nytt datum.