Vi söker pastor!

Equmeniakyrkan i Gräfsnäs Sollebrunn och Magra söker pastor/föreståndare

Vi söker nu ny pastor/föreståndare som vill vara med och dela livet i våra församlingar.

Vi vill vara en kyrka för hela bygden, från Livets början till Livets slut. Vi är människor i alla åldrar. Vi möts till gudstjänster och samlingar av olika slag. Vi möts i praktiska arbeten tillsammans. Vi vill förändras och utvecklas med en grund i tron på Jesus Kristus.

En vision för arbetet och livet i församlingarna kan uttryckas ungefär så här.

Vi vill vara en attraktiv och naturlig mötesplats mitt i samhället:
• där barn och unga får stort utrymme och möter andra generationer på ett naturligt sätt
• där olika idéer och engagemang kan utvecklas utan konkurrens
• där man finner en tro och växer med den som drivkraft
• där gudstjänsterna är levande och varma

Sedan flera år tillbaka har de båda församlingarna haft gemensam pastor och ungdomsledare. Det har fungerat bra och inneburit en möjlighet att anställa både ungdomsledare och pastor. Vi har gemensamma gudstjänster ett par gånger i kvartalet.

Några av pastorns arbetsuppgifter är predikan, undervisning, själavård, hembesök samt att ibland vara med i Equmenias olika samlingar. Det är också viktigt att pastorn finns med i det ekumeniska samarbetet i bygden. Det finns en Pingstförsamling, Bjärke församling – Svenska kyrkan samt Betania-Risvedens frikyrkoförsamling. När vi har ungdomsledare är det bra om pastorn kan vara dennes handledare. Vi bedriver konfirmandarbetet tillsammans med Svenska kyrkan i Bjärke församling.

Pastorns uppdrag
Vi önskar att du är en pastor för alla åldrar som ser alla människor. Vi vill att du ska synas även utanför kyrkorna i våra samhällen. Vi önskar också att du ska bli en del i öppna samtal, där vi får tänka nytt och dela vår tro med varandra. Vi önskar dessutom att du skall hjälpa oss att vara en gemenskap som välkomnar alla!

Körkort och bil underlättar då församlingarna ligger på landsbygden i utkanten av Alingsås kommun.

Det är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde augusti 2023 eller efter överenskommelse.

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn

Sollebrunn och Gräfsnäs är två orter i Alingsås kommuns norra del. Församlingen har sin kyrka i Gräfsnäs och har ca 115 medlemmar med stor spridning i åldrarna.

Equmenia Gräfsnäs Sollebrunn ansvarar för församlingens barn- och
ungdomsverksamhet. Varje vecka erbjuds aktiviteter anpassade efter deltagarnas ålder. Vi har barnkyrka i samband med gudstjänster, spårarscout, scout och tonår. Equmenia önskar att ungdomsgrupperna skall vara en naturlig del i församlingen där barn och unga får växa in i församlingens gemenskap med varandra och Jesus Kristus.

Equmeniakyrkan Magra

Magra är en ort i Alingsås kommuns norra del och ligger ca 5 km från Sollebrunn. Församlingen har idag ca 55 medlemmar i varierande åldrar.

Equmenia Magra bedriver församlingens barn- och ungdomsarbete vilket består av söndagsskola (de söndagar vi har förmiddagsgudstjänster), Minior från åk 2, Änglakören från 6 år samt Tonår från årskurs 7.

Naturligtvis finns det mera att berätta om livet i våra två församlingar. Låter det intressant är du välkommen att höra av dig till personerna nedan.

Bjärkebygden

I bygden finns arbetstillfällen inom både industri, skola, vård och omsorg samt inom handeln. Det är samtidigt en gammal jordbruksbygd som fortfarande har många aktiva jordbrukare.

För mer information kontakta gärna

Urban Jarnelid, ordförande Equmeniakyrkan Magra tel. 070 583 21 51
Monica Johansson, Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn tel. 070 245 43 21

Sista ansökningsdag är 31 januari 2023

Välkommen med din ansökan!

Din ansökan skickas till:
Monica Johansson, Björnvägen 16, 441 70 Sollebrunn. johmonica16@gmail.com