Årsmöten, 8:e och 13:e oktober

Redan nu kan ni skriva in Equmenia Hässleholms och församlingens årsmöten i kalendern.

  • Tisdagen den 8 oktober kl 19.00 hålls Equmenias årsmöte på Tormesgården i Tormestorp
  • Församlingens årsmöte hålls söndagen den 13 oktober, direkt efter inledande andakt kl 10.00 i Missionskyrkan