Kyrkobyggnaden

Hässleholms Missionskyrka står på Första Avenyn 9 i centrala Hässleholm. Kyrkobyggnaden stod färdig 1963, och är uppförd i form av en tidstypisk rödbrun tegelbyggnad med detaljer i kopparplåt, likt arkitekturen hos flertalet offentliga byggnader i Hässleholms centrala delar. Ovanvåningens kyrksal ger byggnaden dess karaktärsstarka formspråk med högt pulpettak, heltäckande fönsterparti i ovankant på fasaden mot Vallgatan samt ett genomlyst kors i glasmosaik, inbyggt i fasaden mot Första Avenyn. Överst tronar ett kopparkors som ger kyrkobyggnaden dess tydliga identitet.

Entréfasadens stora namnskylt ovanför dörrarna mot Första Avenyn meddelar att byggnaden huserar Missionskyrkan och SMU-gården. SMU-gården är namnet på byggnadens bottenvåning, vilken fick sitt namn efter ungdomsförbundet Svenska Missionsförbundets Ungdom – SMU, som förbundet hette på den tiden då kyrkan byggdes och som idag är en del av Equmenia.

Invändigt omfattar Missionskyrkan en stor, öppen, ljus kyrksal och foajé på övre plan. Kyrksalen bjuder på stor rymd med sina vitputsade invändiga tegelväggar och grå kalkstensgolv. Kalkstenen fortsätter via foajé och trapphus ner till bottenvåningen och binder samman kyrksalen med SMU-gården, som omfattar en stor samlingslokal, kök, toaletter och ett antal mindre rum.

Lokalerna är planerade ändamålsenligt för församlingens och dess barn- och ungdomsarbetes verksamheter och används idag såväl som förr till gudstjänster och en mängd andra samlingar. Både kyrksalen och SMU-gården är utrustade med ljud- och bildanläggningar samt WiFi. Kyrksalen har även hörselslinga. Från gatuplan finns handikapplift till både kyrksalen och SMU-gården.

Byggnaden omfattar även församlingsexpedition och två hyreslägenheter med ingång från Vallgatan.

Hitta till Hässleholms Missionskyrka