Församlingsbladet

Församlingsbladet är församlingens och Equmenias gemensamma informationsblad som utkommer 4 gånger om året. Bladet innehåller bland annat kalender och medlemsinformation.

HÄR kan ni ladda ner senaste numret i PDF-format.
Församlingsbladet finns även i tryckt format. Välkommen till Missionskyrkan för att hämta ditt exemplar.