Scoutverksamheten fortgår som vanligt

Såhär i tider av smittspridning kommer Equmenia Hässleholm fortsätta med sin scoutverksamhet på Tormesgården i vanlig ordning, så långt det är möjligt. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår egen riksorganisations tankar och riktlinjer i detta arbete. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå som vanligt.

För att dämpa smittspridning gäller att man inte ska delta i verksamheten om man uppvisar luftvägssymtom, feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk, med mera (även milda symtom) eller inte känner sig bra. Det är också mycket viktigt att hålla god handhygien på samlingarna.

Med förbehåll för förändrade rekommendationer och eventuella manfall bland ledarna, fortsätter vi med scoutverksamheten tillsvidare. Håll uppsikt efter uppdaterad information!

Vi har ännu ingen information om huruvida man tänker fortsätta med planerna på sommarens scoutläger. Vi ber att få återkomma om detta.