Församlingsmöte 5 juni

Efter gudstjänsten den 5 juni kallas församlingens medlemmar till församlingsmöte. Gudstjänsten börjar kl 10.00, och församlingsmötet hålls direkt efteråt.
Information om ekonomi i nuläget samt viktiga datum för höstens verksamhet.