Årsmöten

Glöm inte att notera våra årsmöten i kalendern.

Equmenias årsmöte hålls på Tormesgården i Tormestorp, tisdagen den 4 oktober kl 19.00.

Församlingens årsmöte hålls efter inledande andakt i Missionskyrkan, söndagen den 9 oktober, kl 10.00.