Information om reliningen

Den 20 februari påbörjades arbete med reliningen i Missionskyrkan. Det innebär att avloppsledningarna i källarvåningen renoveras. Praktiskt innebär reliningen att man först rengör ledningarna på insidan och sedan lägger på ett nytt skyddande skikt invändigt, så att ledningen blir slät och så att skräp inte fastnar så lätt.

Ledningarnas skick visade sig vara mycket dåligt när de undersöktes. Hål förekom och både grus och annat som inte ska finnas där hade hunnit ansamlas. Teknikerna meddelade att det var hög tid att åtgärda ledningarna, så att inte arbetet blir mycket svårare och dyrare längre fram.

Just nu pågår arbetet med reliningen och tidplanen ser ut att hållas som planerad. Man har också upptäckt rost i inkommande vattenledning, vilket åtgärdas samtidigt. Andra småsaker åtgärdas också samtidigt som arbetet pågår.

Allt är under kontroll, och Rune Persson finns på plats och tar hand om byggarbeten som inte ingår i teknikernas arbete.

Arbetet beräknas ta totalt cirka fyra veckor och under denna period är hela kyrkobyggnaden avstängd. Första samlingen i kyrkan efter att arbetet är slutfört, är planerad att äga rum söndagen den 26 mars.