Missionsprojekt i THAILAND

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 februari, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vår församling fokuserar just nu på ett av Equmeniakyrkans missionsprojekt i Thailand. 

Projektnamn: Församlingsarbete i Pwokarendistriktet
Beskrivning: Stöd till Thailand Karen Baptist Conventions Pwokarendistrikts arbete med församlingsutveckling och ledarskap

TKBC:s pwokarendistrikt har ett program för stöd till församlingar och församlingsledare, och det får stöd från Equmeniakyrkan både finansiellt och genom Otto Ernvik, en av Equmeniakyrkans missionsarbetare, som fungerar som rådgivare.

Programmet innebär bl.a. att pastorer, evangelister, söndagsskolledare och lekmän får möjlighet till ledarutbildning.

En församling kan också ansöka om finansiering för sin evangelist om de inte klarar hela kostnaden själva, och ett 25-tal evangelister finansieras på detta sätt av distriktet. En viktig del av arbetet är också att uppmuntra utposter och andra grupper av kristna att bilda egna församlingar.

Programmet fokuserar på olika aktiviteter i olika områden, beroende på behov. I Maeramo-området har personer från församlingarna samlats varje månad för att be och dela erfarenheter tillsammans.

I Klongpae-  området växer församlingarna snabbt och ledarna från de olika församlingarna samlas varannan eller var tredje månad.

Ett par av evangelisterna arbetar i områden där det ännu inte finns någon församling. Deras arbete innebär att leva i de områden som de är ansvariga för, tillsammans med och nära befolkningen för att bygga goda relationer och berätta om Jesus Kristus. Det är lätt att knyta nya kontakter, folk är öppna för att prata om tron och vill gärna veta mer.

Men det är inte alltid så lätt. När människor blir kristna kan det skapa oro i byn, och det är inte alltid de accepteras med sin nya tro.

En del i programmet handlar också om att bevara pwokarenernas språk och kultur, och en av verksamheterna är att översätta Gamla testamentet till pwokaren.