Konfirmation

Häng med på konfa i Equmeniakyrkan Kungälv

– träffa nya och gamla kompisar, prata om livet, Gud, tvivel och tro! Lek och allvar, veckoträffar, hajker och läger.

Vi planerar att ha anordna konfa 2022/23.

Vem får vara med?

Vi vänder oss till alla som börjar 7:an, 8:an eller 9:an till hösten. Du behöver inte tro på Gud eller vara döpt för att delta, men vi hoppas att du är nyfiken på frågor om livet, framtiden och kristen tro.

Vad handlar det om?

Vem är jag? Vad ska jag tänka om döden? Finns Gud? Vad är kyrkan bra för? Vad är meningen med allt ihop?” Sån´t här pratar vi om på konfan. Du får också lära dig om Bibeln och Jesus, men du väljer själv vad du tänker och tror. Vi är måna om att alla ska känna att de får vara som de är och att vi får en gemenskap där alla kan känna sig trygga. Konfa innebär också att du deltar i minst 10 gudstjänster under konfaåret.

Om man har frågor redan nu?

Om du har frågor så får du gärna höra av dig till diakon Peter Karlbom

mail: peter@equmeniakyrkankungalv.se