I huvudet på en diakon

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Om jag visste att världen kommer att gå under i morgon
så skulle jag ändå i dag plantera mitt äppelträd”

Detta är en mening som brukar tillskrivas Martin Luther. Det handlar om hopp och om att inte ge upp.
Under vintern som gått är vi många här i församlingen som lärt känna nya svenskar och nya Kungälvsbor genom vår ”Mötesplats”. En del av våra gäster
har fått PUT – permanent uppehållstillstånd, andra väntar på beslut. Några har fått ett avslag, andra har fått tre eller fler.
Det som slagit mig är att många av de unga vännerna, trots avslag, ändå har hoppet kvar och det finns drömmar som fortfarande dröms. Det finns äppelträd som ska planteras.
Vi har så mycket att lära av varandra. Så lätt det är att leva som om allt vore permanent och självklart. Men livet är inte en självklarhet. Det är en gåva
som ska vårdas och hanteras varsamt liksom ett nyplanterat träd.
När mörka krafter försöker smyga sig på oss får vi tillsammans bära hoppet om en framtid och samtidigt leva det liv vi fått.
Livet kanske är mer av en ”permanent tillfällig lösning” – PTL.

Elisabeth Denison