Internationell insamling

1 dec 2019 till 31 jan 2020 – insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkans internationella insamlingsperiod ”Första advent 2019 till 31 jan 2020 har temat ”Till jordens yttersta gräns”.
Under denna period aktualiserar vi missions-, rättvise- och klimatfrågor på gudstjänsterna.

Den 26 jan avrundas insamlingstiden med missionsgudstjänst med temat Till jordens yttersta gräns – Ecuador.
Måltid kl. 14.30, gudstjänst kl. 16 med aktuella berättelser, bildvisning med Petter Hermansson.

Petter och hans fru har arbetat som missionärer i Ecuador och kom nyligen tillbaka därifrån.