Pastorn har ordet!

Gud, du som blev som vi, må vi bli som du!

” Så säger Herren; Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg….” (Jes. 58)

När jag skriver detta närmar sig adventstiden, som egentligen är en fastetid och en förberedelsetid inför den stundande julen. Julen med sitt budskap om frid och ljus, frihet och rättvisa – för hela världen, för varje människa! Ett budskap som du och jag är kallade att vara en del av och att förverkliga i vår vardag. ”Hujeda mej” va´ svårt!

Samtidigt, Gud är inte ute efter våra dåliga samveten. Gud unnar oss en God jul, men Gud vill locka fram vår kärlek och vår medkänsla, också för dem som inte kan göra sina röster hörda, också för det i oss själva som är smärtsamt och skört.

Och grunden för allt är att …”Ett barn har fötts, en son är oss given…och en gång skall natten vika där ångest nu råder!” Det finns ett hopp, det finns en kraft igenom alla tider, trots allt! Låt oss söka det hoppet! Låt oss söka den kraften! Låt oss söka det barnet!

Från 1:a advent och hela januari månad är vår särskilda insamlingsperiod till våra samarbetskyrkor i andra länder och söndagen den 26 januari har vi en särskild missionsgudstjänst kl. 16.00. Detta är särskilda tillfällen för oss att dela med oss till våra bröder och systrar i andra delar av världen. Låt oss inte glömma dem! Låt oss heller inte glömma de bröder och systrar som finna här alldeles nära, som också behöver vår omsorg och vår tid.

”Gud, du som blev som vi, må vi bli som du!” (W Blake)

Gud, välsigne vår adventstid, vår jultid och det nya året!

Ammi Floberg