Endagsretreat

22 feb 2020

Välkommen till SPA FÖR SJÄLEN
en retreatdag i tystnad lördag

Tystnad, avslappning, vila och eftertanke. Bibelmeditation, andakt och nattvard.

Plats: Equmeniakyrkan i Kungälv
Anmälan senast 13 febr till: pastor. equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Kostnad: 200 kr. Betalas vid anmälan. Swish 123 615 5550 / Bankgiro 218-5312
Frågor? Ammi Floberg 0706-990123

OBS! Antalet deltagare är begränsat.