Samling med Britta Hermansson

29 feb 2020

Britta Hermansson
“Andlig vägledning för vanliga dagar”

Helgen 29 feb-1 mars kommer Britta till oss.
På lördagen kl 17 är temat: ”Andlig vägledning för vanliga dagar.”
och på söndagen predikar Britta i gudstjänsten.