Andakter och digitala smågrupper…

Välkommen att vara med!
Andakter och digitala smågrupper 
kring den kristna församlingens uppdrag.

Under vårterminen kommer vi att arbeta med en liten skrift ”40 dagar UPPDRAG. En andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst” skriven av Ingemar Fhager och Joakim Hagerius. Dels inbjuder vi till digitala samtalsgrupper via Zoom. Dels kommer det att finnas enkla inspelade andakter utifrån de 7 teman som skriften ”40 dagar UPPDRAG” är indelad i. Dessa kommer att publiceras på vårt youtubekonto med två veckors mellanrum från och med 31/1. Söndagen den 24 januari var en introduktionsgudstjänst till detta upplägg.

Är du intressserad av att vara med i en digital samtalsgrupp? Kontakta  Ammi Floberg, senast lördag 30/1 på mail: pastor.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com