Covid-19 restriktionerna släppta

Välkommen till kyrkan. Nu är Covid-19 restriktionerna lyfta.
Se kalendariet för samlingar.