Städdag ute

Vi planerar för en städdag utanför
kyrkan 30/10 kl 9-13 med lövhantering, vinterboning
m.m. Medtag egen kratta om du har.