Missionsgudstjänst 15 januari

Missionsgudstjänst 15/1

Vi fokuserar på den internationella missionen tillsammans med Equmeniakyrkans missionsambassadör Bo Zanden.

Efter gudstjänsten dukar vi fram ett gemensamt lunchbord med mat som vi alla tar med oss och bjuder på.
OBS! Ta inte med fikabröd – det står fikagruppen för.

Internationella insamlingen: 1 advent – 31 januari 2023

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre

Att känna hopp inför framtiden tycker vi borde vara en rättighet. Därför sänder vi ut missionärer och volontärer i världen. 

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv. 

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötesplatser. I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap vidare.

Ge en gåva
Swish 123 615 5550
Bankgiro 218-5312  Ange “internationella missionen”.