Samlingar i advent och jul

3 dec 10.30 Första advent
Gudstjänst
Ammi Floberg, Helen Lilled, SALT m fl

10 dec 10.30 Andra advent
Gudstjänst med nattvard
Pär-Erik Sahlberg, Rosa-Maj Hjerpe

17 dec 10.30 Tredje advent
Gudstjänst
Ammi Floberg, Helen Lilled
Kungälvs musikkår

24 dec 23.00 Fjärde advent
Julnattsandakt
Ammi Floberg, Elisabeth Denison m fl

25 dec 10.30
Juldagsandakt med julgröt
Ammi Floberg, Per Floberg