Mat & Prat

Måndagar jämna veckor kl. 17.00.
Vi lagar mat och äter tillsammans och kvällen avslutas med en andakt.
För studenter och unga vuxna.

Se vår Facebookgrupp …