Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

Lovsång. Claes Eriksson. Kören. Arne Lundbäck.   Offedag för Equmenia. Nattvard. Skördefest. Församlingsmöte (ca 12.45).

Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

Trons kraft. Göran Waller. Anders Strålberg. Pia Näsvall. Lena Strålberg. Arne Lundbäck.

Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

Att leva tillsammans. Claes Eriksson. Maria Ögren. Erik Näsvall. Aston Andersson.

Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

Samhällsansvar. Claes Eriksson. Åsa Lundbäck. Eva Grahn Rosell. Arne Lundbäck.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!