Avtackning av pastor Pär

Söndagen 16 juni kl 11.00 avtackar vi pastor Pär med gudstjänst och fika.

Välkommen att fira gudstjänst kl 11.00. Avtackningen av pastor Pär Götefelt sker i samband med kyrkfikat.