Person som läser bibeln

Om församlingen

Equmeniakyrkan Tumba, tidigare Tumba missionsförsamling, har sina rötter i 1800-talets folkväckelse. Redan 1857 hölls andliga sammankomster på Tumba bruk. 1869 bildades Södertörns Missionsförening som anslöts till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 1894 bildade medlemmar ur dåvarande Grödinge missionsförsamling det som sedan blev Tumba missionsförsamling. 1896 invigdes ett missionshus på Gröndalshöjden i Tumba som fick namnet Tabor. Missionshuset Tabor var sedan församlingens gudstjänstlokal tills den nuvarande kyrkan Centrumkyrkan kunde invigas i oktober 1966.

I programbladet kunde man då läsa ”Vi vill öppna Centrumkyrkans dörrar och säga välkommen till var och en. Vi önskar att kyrkan skall ge stressade nutidsmänniskor en möjlighet till samling inför livets väsentligheter…inför Gud”. Den programförklaringen gäller fortfarande.

Centrumkyrkan har utåt fått sin markering med materialen tegel, pelare av mörkimpregnerad furu, eternitskiffer och en brant takresning som i sin välvda form ger ett intryck av segel.
Interiörens mörka, rustikt murade tegelväggar och suggestiva ljusdunkel ger en betvingande illusion av en krypta. I kyrkans fond finns dels Mona Loden Anderssons bildvävnad ”Livets träd” men också konstnären Heinz Deckers kors i tenn. Dessutom finns både en kraftfullt utformad dopfunt i trä liksom en s.k. ”dopgrav” för dop av vuxna. Det höga fönstret i fonden ger soliga dagar framförallt vår och sommar en skugga av ett kors på fondväggen.
Arkitekt var Kaj Sucksdorff och för inredningen svarar arkitekt Sture Andersson.

Varje söndag firas gudstjänst i en välfylld kyrka. Under veckorna förekommer en livlig verksamhet framförallt bland barn och ungdom i Gröndalsgården som är Centrumkyrkans församlingsgård i kyrkans bottenvåning. Redan hösten 1966 öppnades Botkyrka kommuns första öppna fritidsgård i Gröndalsgården.

Equmenia Tumba samlar varje vecka 50-100 barn och ungdomar till scout, tonår, konfirmation, söndagsklubb och söndagsskola. I många aktiviteter samverkar församlingen med studieförbundet Bilda. Dessutom är församlingen en av huvudmännen bakom Botkyrka folkhögskola och Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem.

Förutom att församlingen har sina rötter i folkväckelsen utgör församlingen en av demokratins pionjärer i vårt land. Redan långt innan kvinnorna hade rösträtt i Sverige hade alla medlemmar oberoende av kön och ålder rösträtt i Tumba missionsförsamling.
Idag är församlingens högsta beslutande organ församlingsmötet där alla medlemmar har rösträtt och för ledningen svarar en vid ett årsmöte demokratiskt vald styrelse.

Equmeniakyrkan Tumba tillhör en av Sveriges största frikyrkor Equmeniakyrkan och Equmenia Tumba tillhör riksorganisationen Equmenia.