Barn som leker

Equmenia Tumba

Barn- och ungdomsarbete i Centrumkyrkan

Equmenia Tumba är Centrumkyrkans ungdomsförening. Vi tillhör riksorganisationen Equmenia som är en barn- och ungdomsförening för personer upp till och med 25 år. Hos oss i Tumba har vi inom Equmenia scoutverksamhet, tonårsverksamhet och söndagsskola. Vi har även en replokal som finns tillgänglig för band att repa i. Exakt vad dessa verksamheter går ut på går att läsa under respektive flik.

Målet med vårt arbete är att kunna erbjuda en meningsfull plats för barn och unga där de blir sedda och får ta plats. Vi är även en kristen förening och vårt motto är ”Jesus Kristus är Herre”. Detta genomsyrar all vår verksamhet och inom de flesta verksamheter ingår också en andakt, en lugn stund då någon ledare exempelvis berättar något ur bibeln eller ur sitt liv och det avslutas ofta med gemensam bön. Det är absolut inget krav på att de som är deltagare i våra verksamheter är kristna utan vi berättar endast om vad vi tror på men lämnar det helt öppet för varje deltagare att skapa en egen uppfattning.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.