Livsberättargrupp

Ett par händer som håller bilder med livshändelser.

Samtalsgrupp för dig som är 65+

Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir
viktigare ju äldre vi blir. Att berätta är ett sätt att förstå och försonas med livet
oavsett hur det var och blev.

Innehåll

Livsberättargrupp är en strukturerad form av samtalsgrupp för personer över 65 år. Samtalen utgår från olika teman vid varje träff. Deltagarna lär känna varandra i samtalen genom att berätta minnen från barndom, skoltid, ungdomstid och vuxenliv. Samtalen fokuserar också på livet här och nu och vad man kan göra för att ha det så bra som möjligt i resten av livet.

Livsberättargrupper förekommer idag inom flera organisationer som riktar sig till äldre personer.

Plats

Vi inbjuder nu till en Livsberättargrupp i Centrumkyrkan, Equmeniakyrkans församling, Gröndalsvägen 10 i Tumba. Livsberättargrupp är en del av Centrumkyrkans verksamhet Seniortorsdag med sopplunch, samtal och
gemenskap riktad till äldre personer.

Tid

Ordinarie grupp träffas från och med den 8 februari samma tid kl. 11.15 till kl. 12.15 varje torsdag under 10 veckor.

Alla är välkomna att efter samtalsgruppen också delta i sopplunchen kl.12.30 som ingår i Seniortorsdag.

Ledare

Gruppledare är Maj Götefelt och Kiki Persson, utbildade i samtalsmetoden och med erfarenhet av att arbeta med samtalsgrupper.

Tid

Ordinarie grupp träffas från och med den 8 februari samma tid kl. 11.15 till kl. 12.15 varje torsdag under 10 veckor.

Alla är välkomna att efter samtalsgruppen också delta i sopplunchen kl.12.30 som ingår i Seniortorsdag.

Ledare

Gruppledare är Maj Götefelt och Kiki Persson, utbildade i samtalsmetoden och med erfarenhet av att arbeta med samtalsgrupper.

Avgift

Ingen avgift

Anmälan

Anmälan sker till gruppledarna eller till pastor Pär Götefelt tel.nr. 073 997 89 01 e-post: pastornpg@gmail.com