Tisdagstankar 11/5 från pastor Berit Scott

knäppta händer

När jag för ett par veckor sedan började ”Tisdagstankar” var min tanke att just skriva något på tisdagar, men redan förra tisdagen så fungerade inte den planen.

Veckan som gått hade vi nämligen arbets- och gemenskapsvecka på Luthagård. Det innebar, för min del, att vara på plats på gården och bland annat laga och servera lunch, fika och middag under dessa dagar, samt leda Bibelstudium på kvällssamlingen i kyrkan. Det är ett omväxlande arbete att vara gårdsföreståndare på Luthagård. Sådana intensiva veckor blir det mindre tid till församlingsarbetet, vilket jag tar igen när det är mindre på Luthagård och tvärsom.

När jag var i Kongo så hade Kongokyrkan ett motto: Sala Sambila. Det ropade man på Gudstjänsterna. Mötesledaren ropade SALA och församlingen svarade SAMBILA, mötesledaren ropade SAMBILA och församlingen svarade SALA.

Dessa ord betyder, BED och ARBETA. Det är så man lever i Kongokyrkan, man ber och man arbetar. Och det är så vi gjorde förra veckan på Luthagård, vi bad och vi arbetade.

En församling lever i detta: Bed och arbeta. Det är mycket praktiskt som behöver göras i en församling och mitt i allt det praktiska får vi också be. Vi får be mitt i livet, mitt i att vi arbetar, och vi får ta stunder till enbart bön.

Jag tror att bönen är det som bär upp hela arbetet. Som roten som bär upp trädet.

Det grönskar ute nu, träden blir mer och mer gröna, men det skulle de inte kunna bli utan rötterna. På samma sätt, så kan inte församlingen ”grönska” om den inte bärs upp i bön.

Så en uppmuntran till dig och mig i dag: Vi kanske inte kan mötas till Gudstjänst tillsammans än, men vi kan alla be där vi befinner oss.

”Bed en enkel bön till Gud Han lyssnar till dig, bed en enkel bön till Gud. Han skall ge dig svar,

Han som all makt har

Bed en enkel bön till Herren Gud….”

Hälsningar

Berit Scott

tel: 073-1570917