En stjärna i öster – böneveckan för kristen enhet

På många platser runt om i Sverige har man som vanligt vikt 18-25 januari för att delta i världens största ekumeniska manifestation – böneveckan för kristen enhet. Sedan några veckor finns materialet inför 2022 års bönevecka att läsa på Sveriges kristna råds hemsida. Ta del av det redan nu och låt er inspireras i hur ni vill utforma böneveckan hos er.

Länk till materialet >

Denna gång står Betlehems stjärna i centrum, den som lyste upp vägen till Kristus och ledde människorna dit. Det samlande temat är: ”En stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus”. I en värld av klimatnödläge, politisk polarisering och sviter av en global pandemi som ännu inte släppt taget, enas kristna runt hela världen i bön om att stjärnans ljus än en gång ska leda mänskligheten på rätta vägar.

Materialet är utarbetat av Mellanösterns kristna råd, där många östkyrkor ingår. Det innehåller en presentation av temat, bibelläsningar, förslag till ordning för ekumenisk gudstjänst, dagliga böner och reflektioner. Anknytningen till stjärnan och stjärntydarna som följde dess sken kopplar till trettondagens tema. Det är ett sätt för de östliga kyrkorna att dela med sig av sina egna kyrkotraditioner, där trettondagen är en av årets viktigaste högtider.

Temat andas tillit till att stjärnan i öster alltjämt lyser i mörkret. Det är en stjärna som sprider en varm strålglans över några av våra mest älskade bibelscener – de som handlar om hur Gud blir en av oss – men som också står för ett trotsigt ljus som inga mörka tider någonsin kan övervinna.

I texterna påminns vi om de svårigheter som kristna syskon i Mellanöstern lever under. Det är en nöd som utsatta människor över hela jorden kan känna igen sig i, sådant som exempelvis tvingar människor på flykt undan tyranni och omöjliga livsvillkor. I introduktionstexten står: ”I dessa situationer söker människor ett tecken på att Gud är med dem. De söker den nyfödda kungen – ömhetens, fredens och kärlekens kung. Men var finns den stjärna som leder vägen till honom?” Texten fortsätter: ”Det är kyrkans uppgift att vara den stjärna som lyser upp vägen till Kristus, som är världens ljus. Genom att vara en sådan stjärna blir kyrkan ett hoppets tecken i en värld av svårigheter”. En kallelse som för kyrkan handlar om ord och handling, bön och arbete.

Böneveckan ger oss möjlighet att var och en på vår ort uppleva styrkan i att ingå i en världsvid rörelse. Det är ett uttryck för att vi i våra lokala kyrkliga sammanhang är delar av en större verklighet – Kristi världsvida kyrka.

I vår tid är de kyrkor som i Mellanösterns kristna råd utformat materialet inte längre avlägsna kyrkor någon annanstans. De utgör glädjande nog en alltmer påtaglig del av svensk kristenhet. 2022 års bönevecka ger en möjlighet att låta detta faktum bli synligt i våra lokalekumeniska sammanhang. Kanske kan de östkyrkor som finns närvarande på er ort på ett särskilt sätt ta plats i utformningen av årets bönevecka.

Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss. Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen. (Bön ur böneveckans material)


Jan Eckerdal, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd