Uppdaterad info med anledning av Covid-19

Lava i form av ett hjärta på en sten

Med anledning av Covid-19 är de flesta av våra samlingar inställda. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och Equmeniakyrkans rekommendationer.

– Om du har lätta förkylningssymtom ska du inte närvara vid våra samlingar eller besöka våra lokaler.
– Vi följer allmänna riktlinjer om hygien.
– De som är 70 + eller tillhör riskgrupp uppmanas att undvika sociala kontakter.
– Samlingar med fler än 50 personer är förbjudna från den 29 mars.

Uppdaterad information hittar du på https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

På Equmeniakyrkans hemsida kan du se livesändningar på gudstjänster samt ”Kyrkkaffe med Lasse”, kyrkoledare Lasse Svensson https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Alingsås kommun uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter ​även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion. ​Symtom att vara extra vaksam på är torr hosta, feber och andningsbesvär. www.alingsas.se/omsorg-hjalp/information-om-coronaviruset-covid-19-uppdaterad-113-1

Vi uppdaterar löpande vår hemsida och kan med kort varsel ställa in eller göra förändringar i vårt program utifrån rådande omständigheter.