En liten hälsning från auktionskommittén!

I år blir auktionen några veckor tidigare än den brukar vara. Den blir också i en annan lokal än där vi brukar vara med anledning av den pågående om- och tillbyggnaden av vår kyrka. Lördagen den 28 oktober träffas vi i Gräfsnäs bygdegård för årets missionsauktion. Lotteriförsäljning och servering startar kl.17.30. Auktionen startar med en andakt kl.18.30. Gåvor mottages tacksamt! Du kan lämna in grejer till auktionen mellan kl.10-11 i bygdegården samma dag som auktionen är. Kontakta auktionskommittén om du inte har möjlighet att lämna in då.

Kontakt

Gunilla Andersson, 076-647 77 96

Angelica Molin, 070-537 12 24

Hälsningar
/Auktionskommittién; Andreas, Angelica, Gunilla, Jessica & Martin