Britta Hermansson på besök

Söndag 8 maj kl 18

Britta Hermansson berättar från sin senaste
bok “Gud gömmer sig bakom en björk”
Välkomna!