Alternativt kyrkoår

I gudstjänsten 21 januari kl.10.30 börjar vi följa det alternativa kyrkoår som Equmeniakyrkan tagit fram för 2024 och som fokuserar bl.a. på Efesierbrevet och Johannesevangeliet.

Fredagen den 26 januari kl. 18.00 har vi en samling för dig som är intresserad av att vara med i en samtalsgrupp kring Efesierbrevet i vår.
Vi äter Pizza och försöker organisera gruppindelningar. Ta gärna med familjen även om de inte är intresserade av nån grupp!
Ammi beställer pizza och var och en betalar.

Anmälan senast onsdag 24/1 till Ammi Floberg.