Frikyrkans historia 30 oktober

Den 30 oktober kl 10 visar vi filmen Frikyrkans historia i Betaniakyrkan. Därefter har vi ett samtal omkring den.

Frikyrkan har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Den införde den demokratiska formen i Sverige och lade grund för kvinnans lika värde. Den har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men för många är Frikyrkans historia okänd. I filmen får vi lära oss mer om dess historia.