Härlig barnsång!

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 september, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På onsdagar kl 10 är det barnsång i Missionskyrkan. Första gången, den 9 september, var det ett femtontal barn och deras föräldrar som samlades på golvet i församlingssalen. Barnen är mellan 0 och 3 år. Lina Eriksson ledde sången och sjöng bl a ”Prästens lilla kråka” och ”Hej vädret”. När den sista sången klingat ut bjöds det på fika och samtal.