Ungdomsrådet

Ordförande

Katrina Simonsson

Ledamöter

Göran Öman (vice ordförande)
Elin Gustafsson (kassör)
Maja Jansson
Madeline Wall
David Öman