Ungdomsrådet

Ordförande

Roberth Löfstedt

Ledamöter

Göran Öman (vice ordförande)
Elin Gustafsson (kassör)
David Öman
Maja Jansson
Madeline Wall