Ungdomsrådet

Ordförande

Roberth Löfstedt

Ledamöter

Johanna Almqvist (vice ordförande)
Elin Gustafsson (kassör)
Hampus Gustafsson
Elsa Hugosson Fredlund
Maja Jansson
Ida Larsson
Samuel Sundberg*
Madeline Wall
Göran Öman**

* ledamot samt representant för Harbo missionsförsamlings styrelse
** ledamot samt representant för Equmeniakyrkan Östervålas styrelse