Kyrkan

Från bönehus till missionskyrka

Vår nuvarande kyrka byggdes 1877-78 men redan 1863 invigdes Östervålas första bönehus och var faktiskt bland de 10-20 första i hela landet! Det ligger vid vägen på samma tomt som kyrkan och byggdes senare om till pastorsbostad.
Församlingen fortsatte växa under början av 1900-talet och inte minst den omfattande ungdomsverksamheten krävde en om- och utbyggnation. Återinvigning skedde 1953 d.v.s. 75 år efter första invigningen och kallades därefter för Missionskyrkan. Numera Equmeniakyrkan, efter församlingens namnbyte 2016 till Equmeniakyrkan Östervåla.