Sommarbyn

Tack för 35 fantastiska år!
…som vi haft tillsammans med barn och vuxna i alla åldrar ute i parken, varje sommar v31, kl 10.00 – 12.00


I den här formen var det sista året 2015. Men kanske ses vi nästa sommar igen, i ett annat forum!