Bönedygn 10–11 mars

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 februari, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Hur blir bönen en djup gemenskap med Gud där vi kontinuerligt förändras till att bli mer Jesuslika och förmår uppfatta Guds maningar till utåtriktad aktivitet för Guds rikes skull, som enskilda och som församling?”

Vi samlas ett dygn för att be tillsammans. Större delen av dygnet är bönen tyst, med fokus på lyssnande. Vi börjar kl. 12 på lördagen och avslutar med gudstjänsten på söndagen. Var med några minuter eller hela dygnet, det som passar dig. Enkla tidebönsamlingar kommer det att vara vid fyra tillfällen: kl. 12, 18, 23 och 8.

Enkelt fika kommer att finnas för självservering. Under dygnet kommer vid några tillfällen musik och lovsång att komplettera den tysta bönen. Ett särskilt schema för detta kommer att sättas upp i kyrkan.

 

Varmt välkomna!