Anders Sjöberg 6-7 oktober

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 september, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Anders Sjöberg, präst, sångare och musiker, kommer till oss den 6-7 oktober.
Lördagssamling  där Anders  samtalar om en grund för livet.
Och ger oss mera kunskap om Bibeln i dåtid och nutid.
Lördagen börjar med mingelfika kl.10.00.
Kvällsgudstjänst kl 19.00.
Söndagsgudstjänst kl 11.00.
Anders Sjöberg, Fredrik Gustafsson, sång av Johan Joelsson m.fl., veckooffer. Kyrkfika.
Välkommen!
Anmälan till lördagen ska göras för matens skull.
Sista anmälningsdag 27/9 till Barbro Öman, tel: 076-346 16 81, alt. barbro.oman@telia.com.